Onze visie en missie

KingStone Comics is een Nederlandse uitgeverij die stripboeken publiceert. Wij verstrekken stripboeken aan boekhandelaren, kerken en scholen. Omdat wij een missionaire visie hebben, staan wij als uitgeverij open voor contact met instanties die verbinding met ons willen maken om de boodschap van het evangelie te verspreiden. 


“met comics... kun je veel van het verhaal vertellen.”

Verbinding met de Bijbel

Bij KingStone Comics maken naast getalenteerde tekenaars ook theologen deel uit van ons team. Wij doen ons uiterste best om vereenvoudigde, bijbelgetrouwe teksten te schrijven die direct gebaseerd zijn op de Schrift. Daarnaast maken we veelvuldig gebruik van bijbelteksten die rechtstreeks afkomstig zijn uit de BasisBijbel.

 

Verbinding met de lezers

Comics zijn een manier om verhalen op een sprekende en levendige manier over te brengen. De verhalen worden vaak sneller begrepen, doordat de lezer het verhaal in de context ziet. Onze ogen kunnen 60 000 keer sneller informatie verwerken dan enkel geschreven tekst. Dit maakt dat soms moeilijke onderwerpen vaak sneller begrepen kunnen worden.

 

Verbinding met de wereld

De verhalen uit de Bijbel zijn krachtig en levensveranderd. Wij hopen dat onze comics gebruikt mogen worden om een brug te slaan naar de Bijbel, het prachtigste en belangrijkste boek dat God aan ons heeft gegeven. We bidden dat zoveel mogelijk mensen mogen weten van God's grote liefde en genade voor ons. 

 

Fragment uit 'De kinderjaren van Jezus' 

“Het is zeker niet de bedoeling om de bijbel te vervangen door een comic. De comics kunnen juist motiveren om de bijbel te gaan lezen en de verhalen te (her)ontdekken."